Vision

ScanBalt en udfordrende arbejdsplads
Vi vil tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere ved at gøre virksomheden til en udfordrende arbejdsplads.

ScanBalts forventinger til medarbejdere
Vi forventer at vores medarbejder viser lederskab, ansvarlighed og teamwork, for på den måde at bidrage til ScanBalt’s succes.

ScanBalt overholder loven
Vi bliver vurderet på vores handlinger. Vi bevarer vores gode renommé ved at overholde loven og handle i overensstemmelse med ScanBalt’s forretningsprincipper. Vi opfordrer vores samarbejdspartner til at efterleve disse eller tilsvarende principper.

ScanBalt lever efter høje standarder
Vi stræber efter en høj standard og arbejder på at bevare en stærk, langsigtet og voksende position på de markeder, hvor vi opererer.

ScanBalt sætter pris på samarbejde
Vi vil samarbejde tæt og målrettet med vores kunder, leverandører og samarbejdspartner for at udnytte vores ressourcer på den mest effektive og bæredygtige måde.